A MÉASZ - az építőanyagok sokrétűsége következtében - szakmailag inhomogén területet fog össze. Ezt a kört jelentősen kibővítette az Európai Unió meghatározása, amely beiktatta építőanyag helyett az "építési célú termékek" fogalmát. Mindez indokolttá tette a szakmai egyesületek, szövetségének megalakítását, mivel az érdekvédelem, piacvédelem, minőségvédelem, stb. csak szakmai körben biztosítható.


Rendes tag lehet minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, az építőanyag-ipar egy területét képviselő szervezet (szövetség), aki (amely) kötelezi magát arra, hogy a tevékenységét a Szövetség Alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, továbbá akit a Szövetség a tagok sorába felvett.

 

Tagszövetségeink
 Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség  Magyar Épületgépészek Szövetsége
Magyar Téglás Szövetség Minőségi Magyar Ablakgyártók Egyesülete
Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete  Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések