FIGYELEM, ÁLHÍR! Egyes hiteltelen, impresszummal sem rendelkező álhír-oldalakon olyan információk terjednek, amelyek a "Hazai Hatékonyság 2" javaslatcsomag tartalmát meghamisítva, azt egy kihirdetett lakossági energetikai pályázatként mutatják be. Ezzel szemben a Hazai Hatékonyság 2 lakossági épületenergetikai célú javaslatcsomagot a MÉASZ készítette 2016 végén, hogy a kormányzat új megközelítésű, hatékonyan ösztönző intézkedéscsomagot hirdessen meg a lakossági épületenergetikai korszerűsítések átfogó előmozdításáért. A javaslatcsomagról kormányzati döntés egyelőre nem született. A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt, saját olvasottságuk és népszerűségük növelése céljából. A MÉASZ megteszi a szükséges jogi lépéseket. Kérjük jelentsék az illetékes hatóságoknak mind az álhírt terjesztő portálokat, mind a közösségi oldalak profiljait. Fentiekkel összefüggésben kérjük: NE HÍVJON, ÉS NE KÜLDJÖN EMAILT!

AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR KÖZÖS PRIORITÁSAI

Az ágazat számos eltérő helyzetű és törekvésű alaptevékenységet fog át, ezért feltétlenül szükséges, hogy azonosítsuk azokat a középtávon is ható prioritásokat, amely mindhárom gyártói kör érdekeit szolgálják.


1. PRIORITÁS: A MAGYARORSZÁGON KIALAKULT GYÁRTÓI KULTÚRA MEGTARTÁSA ÉS ERŐSÍTÉSE

Alapvető jelentőségű, hogy a Magyarországon történelmi gyökerekkel rendelkező tégla-, cserép, kerámia, cement stb. gyártás megőrizze és fejlessze a technikai hátterét, javítsa a termelés gazdaságosságát. A gyártói kapacitások bezárásával szemben alternatívát nyújthat pl. speciális, kisszériás, különleges, vagy helyi igényeket kielégítő termékekre történő átállás. A gyártói kultúra megtartása multiplikatív hatású: segíti a műszaki képzést, az innovációt, javítja a helyi versenyképességet és munkaerő foglalkoztatását.


2. PRIORITÁS: TERMÉKMINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ

Az erősödő versenyt - egyenlőre elsősorban az export vonatkozásában, de középtávon a belföldi piacokon is - csak az építőanyagok minőségének költséghatékony javításával lehet megnyerni. E mellett a termék kínálat folyamatos bővítése is szükséges, ez szintén innovációs igényeket támaszt az építőanyag gyártókkal szemben.


3. PRIORITÁS: SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET BEFOLYÁSOLÁSA

Az EU csatlakozásunkat követően sem várható, hogy számottevően mérséklődik a jogszabályi környezet „változékonysága”. Magyarországon (nemcsak az építőanyag iparban) a termelőüzemi beruházások üzleti kockázatának fő összetevője a jogszabályok „kiszámíthatatlan” módosulása. Az építésügy jogi keretein túlmenően az adó- és árfolyam politika, az EU pénzek elköltésének stratégiája (fejlesztéspolitika), a környezetvédelmi szabályozás és a versenyjog is alapvetően meghatározza az építőanyag gyártók üzleti lehetőségeit. Közös építőanyagipari érdek, hogy a jogszabályok a szakmai érdekvédelmi szervezetek számára nyilt tervezés keretében készüljenek, és a döntéshozatal során a „gyártók hangja erősen zengjen”.


4. PRIORITÁS: KÉPZETT HAZAI MUNKAERŐ A VERSENYKÉPESSÉGÉRT

A gyártóknak versenyképességük megőrzéséhez szakképzett munkaerőre van szükségük. Az EU Lisszaboni Stratégiájának is egyik nem megkerülhető prioritása a versenyképesség és a „minőségi” foglalkoztatás közötti kapcsolat elismerése. Már közép távon is érvényesülnek azon gyártók piaci előnyei, amelyek a foglalkoztatás közvetett összetevőire (szakképzés, munkavédelem, egészségvédelem, környezetvédelem, jóléti szolgáltatások) is hangsúlyt fektetnek. Keresni kell azokat a megoldásokat, amelyek akár a gyárkapun kívül is (pl. képési programok, beszállítói hálózatok, tartós KKV együttműködések) biztosítják a minőségi termelésre tartósan alkalmas foglalkoztatás költséghatékony lehetőségeit.

 


KÜLDETÉS


A fenti prioritások alapján fogalmaztuk meg a MÉASZ, mint ernyőszervezet létjogosultságát hosszútávon is biztosító küldetést és jövőképet. E szerint a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség olyan politikailag semleges, szakmailag hiteles, etikailag mértékadó szakmai érdekvédelmi fórum, amely:

 • összehangolja az építőanyag gyártók érdekeit és közvetíti a döntéshozók felé,
 • képviseli tagjait és az építőanyagipart a hazai és a nemzetközi szakmai életben,
 • tagjai számára vonzó és hasznosítható szolgáltatásokat nyújt.

 


STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK


A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség hosszútávú (stratégiai) célkitűzései alapul szolgálnak a szövetség éves munkaterveinek, illetve közös érdekeltségű projektjeinek meghatározásához. A stratégiai célkitűzések között - bár lehetséges - nem állítunk fel sorrendiséget, ugyanakkor az éves munkatervek az éppen aktuális célokat jelentőségük, fontosságuk szerint rangsorolja. A szövetség stratégiai célkitűzései a következők:


A. CÉLKITŰZÉS: KÉPVISELET, LOBBIZÁS, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Ezirányú tevékenységét a szövetség az Európai Bizottság, az EU szintű szakmai szervezetek, a kormányzat, a társ-szövetségek, és a szakmai nyilvánosság irányában egyaránt folytatja.

 • Lobbizás az építésgazdaságot, lakáspolitikát, és az ipari versenyképességet érintő jogszabályok terén
 • Építésügy kormányzati súlyának erősítése
 • Környezetvédelem
 • Fejlesztés- és támogatáspolitika (állami és EU támogatások)

 

E célkitűzést a MÉASZ nemcsak tagszövetségeivel, hanem jellemzően más szervezetekkel „koalícióban” hajtja végre.

 


B. CÉLKITŰZÉS: MINŐSÉG-, TERMÉK- ÉS PIACVÉDELEM

E célkitűzés feladatainak elsősorban a piaci esélyegyenlőséget, a versenysemlegességet kell támogatnia. Az ebben foglaltaknak a „minőség-tartósság-megbízhatóság” feltételeinek megfelelő építőanyagok propagálását, másrészt a silány minőségű, vagy a jogszabályoknak nem megfelelő módon forgalomba hozott építőanyagokkal szembeni fellépést szolgálja.

 • Műszaki termékismertetők közzététele
 • Építőanyag-ipari szabványok hozzáférhetőségének biztosítása
 • Együttműködési az adóhatóság, a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet intézményeivel
 • Szakmai-etikai normák kidolgozása és közzététele

 


C. CÉLKITŰZÉS: VONZÓ ÉS ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA

A MÉASZ tagsága - a tagszövetségek pénzügyi helyzetét, külső, pl. vállalkozó szolgáltatásokat igénybevevő lehetőségeit illetően - meglehetősen inhomogén. Az ernyőszervezetnek nemcsak „kifelé” kell működnie, hanem a tagjainak, tagszövetségei tagvállalatainak, illetve esetenként az építőanyag gyártók szélesebb köre számára kell magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat biztosítania.

 • Szakmai szemináriumok, konferenciák, eszmecserék szervezése
 • Építőanyagipari piaci elemzések, statisztikák, prognózisok kidolgoztatása
 • Tapasztalatcsere a szövetségek között (pl. szabványok alkalmazása, szakképzés, munkavédelem, környezetvédelem)

 


D. CÉLKITŰZÉS: SZERVEZET FEJLESZTÉS

Mint bármely változó külső körülmények között működő inhomogén tagságú érdekvédelmi szövetség, a MÉASZ szervezete is folyamatos karbantartásra szorul. A szervezet fejlesztésével kapcsolatos törekvések a következők:

 • Taglétszám növelése (további alágazati szövetségek, pártoló tagok toborzása)
 • Kapcsolatépítés, hazai és nemzetközi ismertség és elismertség erősítése
 • Média kapcsolatok, rendszeres sajtó megjelenés, PR
 • Arculat, megjelenés újratervezése, karbantartása
 • Internetes megjelenés erősítése